Drop us a line...

Send Message

Polaganja

TaeKwonDo zvanja se dele na deset učeničkih zvanja (geup) i deset majstorskih zvanja (Dan).

Novi polaznici kreću od desetog zvanja geup (beli pojas) sve do majstorskih zvanja Dan (crni pojas).

Tačne boje pojaseva zavise o školi i federaciji ali većina škola se drži sledećeg sistema:

 • 10. Geup – ( beli pojas )
 • 9. Geup – ( beli pojas sa žutom prugom )
 • Tae geuk il jang – Prva forma – Za 8. Geup ( žuti pojas )
 • Tae geuk ee jang – Druga forma -Za 7. Geup ( žuti pojas sa zelenom prugom )
 • Tae geuk sam jang – Treća forma – Za 6. Geup ( zeleni pojas )
 • Tae geuk sa jang – Četvrta forma – Za 5. Geup (zeleni pojas sa plavom prugom )
 • Tae geuk oh jang – Peta forma – Za 4. Geup ( plavi pojas )
 • Tae geuk yuk jang – Šesta forma – Za 3. Geup ( plavi pojas sa crvenom prugom )
 • Tae geuk chil jang – Sedma forma-Za 2. Geup ( crveni pojas )
 • Tae geuk pal jang – Osma forma – Za 1. Geup ( crveni sa crnom prugom )
 • Tae geuk pal jang – Za 1. Dan ( crni pojas )

*Polaganje se vrši dva puta godišnje (jun i decembar) i košta 3000,00 dinara.